ďťż
They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

Podział działki - wątpliwa postawa urzędników

Marcin Czyczerski - 08-04-2004 16:55
W planie zagospodarowania przestrzennego gmina z kawałka ziemi zropbiła drogę... /zupełnie bezsensownie/

Jestem współwłaścicielem tej drogi. Razem z pozostałymi współwłaścicielami /razem wyczerspujemy własność/ chcielbyśmy podzielić tę drogę i przyłączyć później po kawałku do swoich działek...

Każda z działek okolicznych ma dalej dostęp do drogi, zostawiamy miejsce na tzw. "zawrót", dociągnięte są media, itp...

Gmina /jakiś palant/ nie chce się na to zgodzić za bardzo nie podając powodów...

Mówi, żeby geodeta nam podzielił teren, zrobił mapę, itd. wtedy gmina się wypowie /jak zapowiada "i tak negatywnie... bo plan" /

Tymczasem na geodetę pójdą pieniążki a finał będzie nieznany...

Czy znacie podstawę prawną dla takiej postawy urzędasów lub może spotakliście się z podobnym przypadkiem?

jak sądze jest to tylko zła wola, która wynika z czegoś o czym nie chciałbym tu pisać..

janaro - 09-04-2004 10:43
Witam.Niech geodeta sporządzi wstepny projekt podziału, który łącznie z podaniem o podział podpisanym przez wszystkich współwłaścicieli należy złożyć w gminie.Urzędnicy muszą wydac postanowienie o podziale.Jeżeli nie bedzie ono Państwu odpowiadać proszę w terminie 7 dni złozyć zażalenie.Proszę też porozmawiać z geodeta na tema sporządzenie mapy z projektem podziału do sądu.jacek_w - 09-04-2004 19:02
Ko tak radzi działa podstępnie. Drogi wydzielone z podziału gruntów z mocy prawa przechodzą na własność Gminy. Dlatego taki wstępny podział z wydzieleniem drogi będzie podstawą do wywłaszczenia tej działki pod drogę. Odszkodowanie wtedy można dochodzić tylko w ciągu 5 lat od zatwierdzonego podziału terenu. Jeżeli w panie zagospodarowania istnieje droga to należy wystąpić o zmianę warunków tego planu zagopodarowania dotyczącego tego ternu na którym istnieje droga. Gmina jeżeli zgodzi się na zmiane tego planu może nałożyć obowiazek pokrycia kosztów zmiany planu zgospodarowania przestyrzennego tego terenu na osoby o to się ubiegajace. Koszta są dość znaczne !!
Trzeba czekać do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. W cześniej należy zgłosić wnioski o zmianę planu w tej części do studium uwarunkowań, a następne do projektu planu zagospodarowania. Powinni to zrobić wszyscy właściciele nieruchomości leżących wzdłuż tej planowanej drogi. Trzeba też odpowiednio swoje wnioski uzasadnić np. że droga nikomu nie służy, że nadmiernie ingeruje w prawa własności, że gminę nie będzie stać na wykup. Będzie to długie w czasie i nie realne. może spotkać się z skargą w Woj. Sądzie Administracyjnym jako skarga na uchwałę o zatwierdzeniu planu zgospodarowania przestrzennego terenu gminy.